SAFETY FIRST ACADEMY POWERED BY TROAX

CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY

paper, business, finance

BEZPIECZEŃSTWO TO POTĘGA

O NAS

Grupa Troax to największy na świecie – ponad 40 oddziałów, pięć fabryk, producent wygrodzeń bezpieczeństwa. Od ponad 60-ciu lat dbamy o bezpieczeństwo procesów produkcji. I znamy się na tym, jak mało kto. Nasze hasło – „ Człowiek jest najważniejszy” przyświeca nam każdego dnia, kiedy projektujemy, produkujemy i montujemy wygrodzenia na liniach produkcyjnych w Polsce i na całym świecie.

Troax AB jest członkiem SIS – Szwedzkiego Instytutu Normalizacyjnego, a SIS jest członkiem ISO. Dzięki temu członkostwu bierze aktywny udział w opracowywaniu standardów. Natomiast Stanisław Hodur reprezentujący partnera merytorycznego Akademii jest członkiem Komitetu Technicznego nr 158 PKN.

Zachęcamy i doradzamy w zakresie produkcji w zgodzie ze zharmonizowanymi normami ISO. Dzięki temu używasz dobrze znanych zasad i łatwiej przestrzegasz różnych dyrektyw dotyczących maszyn. Normy są szczególnie pomocne przy określaniu poziomu ryzyka, ponieważ kiedy nie produkujesz w zgodzie z normami ISO, musisz udokumentować proces projektowania i produkcji oraz udowodnić, że zostały przeprowadzone tak, by zapewnić bezpieczny produkt końcowy.

Wielu naszych klientów od dawna już pyta nas o szczegółowe analizy ryzyka, o podjęcie działań na terenie już istniejących fabryk i tych dopiero w fazie planowania. Wychodząc naprzeciw tym prośbom, bazując na wieloletnim doświadczeniu łączymy siły z wybitnymi ekspertami z www.Ocena-ryzyka.pl wychodzimy do Was z przedsięwzięciem, które nazwaliśmy Safety First Academy powered by Troax.

Od tej pory wszystkie pytania związane z bezpieczeństwem, analizą ryzyka, audytem. Wszystkie wątpliwości kierujcie proszę na nasz adres email: biuro@safetyfirstacademy.pl. Uczyńmy razem świat produkcji profesjonalnym i bezpiecznym. Człowiek jest najważniejszy, a bezpieczeństwo to potęga.

Audytujemy maszyny

Oceniamy ryzyko

Proponujemy zmiany

Szkolimy

OFERTA

OCENA

I REDUKCJA RYZYKA

Ocena ryzyka może przybierać różne formy, stanowi jedno z ważniejszych narzędzi do podniesienia bezpieczeństwa pracowników – pozwala także odpowiedzieć na pytanie, czy maszyna jest na tyle bezpieczna, na ile pozwala na to aktualny stan wiedzy technicznej.

OFERTA

WALIDACJA ROZWIĄZAŃ

Celem walidacji jest stwierdzenie czy dane rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia zagrożeń – to potwierdzenie, że ryzyko jest dostatecznie zmniejszone.

OFERTA

WSPARCIE: IMPORT MASZYN

Każda importowana maszyna podlega odpowiedniej procedurze oceny zgodności. Doświadczenie pokazuje, że wprowadzane na rynek maszyny często nie odpowiadają deklaracjom składanym przez producentów.

OFERTA

WSPARCIE: PROJEKT MASZYNY

Staranna ocena i redukcja ryzyka od najwcześniejszego etapu projektowania maszyn, zapewni bezpieczeństwo przyszłym operatorom i wyeliminuje koszty usuwania skutków popełnionych na początku błędów.

OFERTA

WSPARCIE: INTEGRACJA MASZYN

Automatyzacja procesu z reguły domaga się nowego systemu sterowania odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Integrator musi przeprowadzić ocenę ryzyka po wszelkich wprowadzonych zmianach i ostatecznie potwierdzić zgodność zintegrowanej  maszyny z wymaganiami bezpieczeństwa.

OFERTA

OZNAKOWANIE CE

Maszyna musi mieć znak CE. Znak CE nie może być umieszczony na urządzeniu, które nie jest maszyną – w szczególności maszyną nieukończoną lub linią produkcyjną, która nie stanowi maszyny zespolonej.

OFERTA

KONSULTACJE

Czasem trzeba porozmawiać: o coś zapytać, wspólnie zdefiniować problem.

OFERTA

SZKOLENIA

Wiedza pomaga samodzielnie ocenić maszynę i lepiej wykorzystać ocenę wykonaną przez innych.

Szkolenia Safety First Academy

Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń Safety First Academy powered by Troax

PARTNER MERYTORYCZNY

Ocena Ryzyka to projekt stworzony przez zespół inżynierów praktyków. Dzielimy się doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa maszyn i związanych z nimi przepisów. Tworzymy bazę wiedzy dla profesjonalistów.

SAFETY FIRST ACADEMY
POWERED BY TROAX

Troax Safety Systems Poland Sp. z o. o.